Monthly Archives: September 2019

Школска документација

Овде можете видети и преузети школску документацију:

Календар образовно васпитног рада 2019.-20.

Годишњи план рада 2019.-20.

Распоред звоњења

Распоред контролних вежби за 1. полугодиште 1-4 2019- 20.

Распоред контролних вежби за 1. полугодиште5-8 2019.-20.

Department education, as they did not have data systems how to do my homework well-developed enough to report a cohort rate.