Школа

slika skoleОсновна школа у Глибовцу је први пут отворена 1891. г. у преправљеној старој сеоској судници. Њено тадашње име јесте Глибовачка школа. Школа је мала 48 ученика.
По извештају тадашњег школског управитеља сазнајемо да су сви грађани били јако предузимљиви за подизање  нове школске зграде, јер је стара била потуно неупотребљива. Школска зграда је направљена 1911. г. по плану и новцем од продате сеоске шуме и задужењем општине код окружног одбора у Смедереву. Школска зграда је имала 4 учионице, канцеларију и ходник. Станова за ђаке није било, као ни трпезарије. Постојала су два учитељска стана, од којих је један био неупотребљив. Школа је уд цркве удаљена 40 м. Тадашњи управитељ је посебно био задовољан положајем школе, а незадовољан слабом материјалном ситуацијом школе. Наиме и Глибовачка школа је, као и остале школе у Србији у то време, била у тешкој ситуацији. У школи је постојало само 20 клупа, један сто и столица. Новаца није било ни за основне потребе, а уџбенике и потребан материјал су набављали родитељи.
Број ученика Глибовачке основне школе се стално повећавао. Тако,  подаци из 1929. године говоре да је укупан број ученика био 157 и то 78 дечака и 79 девојчица:

  • у I разред уписано је   укупно 74 ученика, и то 36 дечака и 38 девојчица,
  • у II разред 45 ученика- 17 дечака и 28 девојчица,
  • у III разред  23 ученика- 15 дечака и 8 девојчица, и
  • у IV разред 15 ученика-10 дечака и 5 девојчица.

Школске 1939/40. проширена је школске зграда и дозидана још једна учионица. Тада је отворено и пето одељење и школа је имала укупно 250 ученика.За време рата школска зграда је била немачка касарна и због тога се настава одржавала по приватним зградама (кафана и  сеоске куће).
Школске 1996/97. започело је проширивање постојеће школске зграде сазидавањем темеља и постављањем прве плоче. Градња је текла постепено, да би  захваљујући организацији USAID Voka сви радови око изградње били приведени крају и школска 2004/05. започела је и  у потпуно новом делу школе.

Лична карта школе
Сада се настава у ОШ ,,Станоје Главаш” одржава у 5 учионица. У школи постоји опремљен кабинет за информатику као и издвојено одељење предшколске установе ,,Чика Јова Змај”.
Доградњом новог дела школа је добила изразито леп хол и топле  ходнике. Хол је погодан за разне активности ученика и афирмацију њиховог стваралаштва.  Просторије посудују инсталиран систем централног грејања на чврсто гориво. Паралелно са постојећим радовима урађена је адаптација већ постојеће електро-инсталационе мреже ради потребе информатичког кабинета. Школа има два телефонски броја и оба имају могућност прикључка на интернет. Урађена  је водоводна и канализациона мрежа. Школа се напаја из сопственог извора воде и има урађену непропустљиву септичку јаму. Међутим, вода није за пиће, а јама мора често да се празни.
Кабинет за информатику опремила је иста невладина хуманитарна организација, а део рачунара је донација предузећа Телеком Србије. У кабинету постоји мултимедијални пројектор. Наша школа је поводом пројекта Интернет за школе за 1 дин месечно 3г уређај за интернет.  Део кабинета чини и школска библиотека са око 6000 књига.
Ђачка кухиња се налази у помоћној згради у дворишту школе и ту се ученици хране ужином спремљеном у кухињи  предшколске установе у Паланци. У школској кухињи смо спровели водоводну мрежу и омогућили боље хигијенске услове.
У нашој школи су редовно одржавају школска такмичења из наставних предмета, а већ традиционално општинско такмичење из хемије. Ове школске године имали смо пласман на републичко такмичење из хемије, окружно такмичење из географије , српског и француског језика. Наша школа, иако је мала, има лепу и богату традицију и изузетне резултате у раду.

Карате клуб ,,Гоша” у нашој школи има секцију и ученици активно учествују. Тренинзи се одржавају два пута недељно у школи. Ученици су ове године освојили  много групних и индивидуалних  награда.  На републичком такмичењу су носиоци златне медаље у борбама, а на многим турнирима редовно показују своје добре резултате.
Литерална и драмска секција окупљају много талентованих  ученика. Ученица VIII Aна Антонијевић је на Регионалној смотри талената обезбедила пласман на републичко такмичење а на литералном конкрсу освојила прву награду за песму ,,Пукотина у леду“. Ове године је драмска секција нарочито била активна. По први пут је наша школа учествовала на фестивалу мале дечје сцене који се редовно одржава у Церовцу – ,,МАДЕС“. Представом ,,Марко Краљевић и Муса Кесеџија“. Освојили смо трећу награду на фестивалу, као и награду за мушку улогу.
Ученици наше школе активно тренирају у стрељачком клубу и остварују добре резултате упркос лошој материјалној ситуацији.
За потребе прославе »Дана Станоја Главаша» Месна заједница  је изградила Летњу позорницу на делу школског спортског терена и наша школа ће  је користити.

He currently serves as superintendent of https://pro-academic-writers.com/ buy essays cheap the traverse city, mich.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *