ОБАВЕШТЕЊЕ за родитеље будућих првака

Упис у први разред школска 2023/24. год.

Родитељима ће и ове године бити доступна услуга еЗаказивање за упис и тестирање детета у основној школи у периоду од марта до маја 2023. године. Заказаног дана ће педагог извршити тестирање будућег првака.

Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику- подаци из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и здравственог информационог система се прибављају по службеној дужности, електронским путем у самој школи.

Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, биће потребно да родитељ донесе у школу извештај лекара.

Школа је у обавези да по службеној дужности прибави Уверење о похађању обавезног предшколског програма.

У ПРВИ РАЗРЕД школске 2023/24. године уписују се деца рођена од 1.3.2016. до 28.2.2017.

У први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.

Изузетно, детету се може одложити упис у први разред за годину дана, у складу са посебним законом.

Дете које има од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу. Школа организује проверу спремности.

Ако је дете старије од седам и по година, због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања. Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета.