Корисни линкови

биологија

https://phet.colorado.edu/sr/simulations/category/biology

српски језик и кљижевност

https://www.youtube.com/channel/UClrlJfu5cy0TmyKulSvzXkQ

физика

https://www.youtube.com/channel/UC8osFRE_GwY4J5cLOl8KiZg

https://phet.colorado.edu/sr/simulations/category/physics

математика

https://www.youtube.com/channel/UCnhbpKzPFFzlKVZCFHlVx9Q

хемија

https://www.youtube.com/results?search_query=super+skola+hemija+7+razred

https://www.youtube.com/results?search_query=super+skola+hemija+8+razred