Запослени

Милош Поповић   директор

Екатерина Маринковић секретар

Екатерина Маринковић
секретар

Јелена Зрнић професор српског језика и књижевности

Јелена Зрнић
професор српског језика и књижевности

Мирјана Бошњаковић пофесор француског језика

Мирјана Бошњаковић
пофесор француског језика

Жељко Поштић професор географије

Жељко Поштић
професор географије

Мирослав Станић професор биологије

Мирослав Станић
професор биологије

Зорица Марковић професор хемије

Зорица Марковић
професор хемије

Драган Петровић професор физике

Драган Петровић
професор физике

Зорица Марковић наставник математике

Зорица Марковић
наставник математике

Иван Цветковић наставник музичке културе

Иван Цветковић
наставник музичке културе

Србољуб Стошић професор физичког васпитања

Србољуб Стошић
професор физичког васпитања

Жарко Караџић професор информатике и рачунарства

Жарко Караџић
професор информатике и рачунарства

Снежана Вучетић професор разредне наставе

Снежана Вучетић
професор разредне наставе

Мирјана Васиљевић професор разредне наставе

Мирјана Васиљевић
професор разредне наставе

Снежана Јовановић професор разредне наставе

Снежана Јовановић
професор разредне наставе

Мирко Голубовић домар

Мирко Голубовић
домар

Драгана Милошевић сервирка

Драгана Милошевић
сервирка